Jdi na obsah Jdi na menu
 


A jaký je ten váš?

18. 8. 2006

A jaký je ten váš?

Majitel i pes  podvědomě hrají stále stejné, dávno naučené role. Vzájemně se jeden druhému přizpůsobují a mnohdy i nevědomky ovlivňují. Pokud jsou oba spokojeni a nechtějí na vztahu nic měnit, není to žádná tragédie. Kdo ovšem se svým psem netráví všední či dokonce fádní život, ale naopak pestrý život, plný zážitků, ten by si měl nejprve položit otázku: Jaký je můj pes? Jestliže má být váš společný život bez problémů, měli byste vědět, co od svého psa můžete očekávat, kde je zapotřebí spíše přísnost, kde naopak laskavost a trpělivost.

Melancholický typ

Melancholičtí psi jsou buď klidní, avšak stísnění, nebo neklidní a roztěkaní. Štěňata, která zůstávají vždy trochu v pozadí, a jakmile se přiblížíte, sklopí uši a přikrčí se, jsou psi, kteří potřebují hodně povzbuzovat a chválit, protože od přírody nemají tolik sebevědomí, bojí se všeho. Jsou úzkostliví, ulekaní a nervózní. Nemají radost z poznávání nových věcí. Před domnělým nebezpečím se snaží zachránit útěkem nebo zalezou do nejbezpečnějšího místa (pod postel apod.). Olizují vám ruce, velmi rychle se sami od sebe položí na záda a chovají se trochu "podlézavě". Položíte-li takové štěně na záda, často tak zůstane ležet, i když oddálíte ruku. Proti neznámým lidem jsou nedůvěřiví a většinou objekt bojácně obejdou, než aby se seznámili s novým podnětem. Při prudkém jednání (ostré povely) pes většinou stáhne ocas nebo se přikrčí, popřípadě bezradně odbíhá.

Toto je typ psa, který nejlépe prospívá v klidném prostředí, a kterého musíte vychovávat jemně a s velkou láskou. Při výcviku jsou velice těkaví. Cviky je nutno stále opakovat, a s velkou trpělivostí. Tvrdá nebo nedůsledná výchova a příliš rušné prostředí udělají z takového psa úplného neurotika. Stačí jeden ostřejší povel a pes si dlouho pamatuje negativní zkušenost. U těchto psů se musíte zaměřit na odměňování dobrého chování. Z pochval jako "tak je hodný", je takové zvíře v sedmém nebi. Trestat ho většinou stačí pouze hlasem.

Pro tyto psy je důležité, aby byli velmi dobře socializováni. Ostřejší přístup a tón povelů je nepřípustný, ale neustálé laskání může být rovněž škodlivé. Mnozí psi jsou rozenými oportunisty a dobře si svou bázlivost uvědomují. I takový bázlivec dobře ví, co chce, a umí toho dosáhnout.

Cholerický typ

Pes tohoto typu je pes smělý, nebojácný, energický. Je velmi hbitý a neúnavný v pohybech, jen těžko vydrží na jednom místě. Rozdíly v povaze můžete vidět už ve vrhu. Štěně, které k vám přijde jako první, bude vás možná tahat za tkaničky u bot anebo na vás zaštěká, je nejsebevědomější a má největší odvahu. Takové štěně se nenechá nebo jen velmi nerado nechá povalit na záda a nosí vysoko ocásek. Většinou je ho všude plno a navádí celý vrh. Je to budoucí vůdce smečky, který se bude mít nejlépe u velmi sebevědomého a důsledného pána.

Velice těžko udrží pozornost např. při výcviku. Těžko se cvičí cvikům jako je odložení, sedni, lehni… Naopak cviky, kde jde o pohyb (překonávání překážek atd.) se cholerici učí velice snadno. Přinucování k čemukoliv je třeba používat co nejméně. Cholerický pes se stane při nucení ještě více dráždivější a neposlechne.

Tito psi jsou nejlepšími hlídači, protože se nedají snadno ovlivnit. Takového psa si pořiďte pouze v případě, máte-li s chovem již větší zkušenosti. Tento druh psů se nehodí do rodiny s příliš tolerantními, nedůslednými lidmi. Dominantní psi jsou obtížněji vychovatelní než ostatní, vyžadují pevnou ale přitom jemnou ruku a naprostou důslednost.

Sangvinický typ

Většina psů nepatří ani mezi hrdiny ani mezi zbabělce. Reagují podle situace: někdy srdnatě, jindy se drží zpátky. Stejně proměnlivě bychom se k nim měli chovat i my.Neobyčejně pohyblivý, družný, dráždivý a čilý pes. Zareaguje na každý podnět okolí. Štěňata, která se k vám vesele vydají, ale nechovají se přehnaně drze, jako ta dominantnější z vrhu, tvoří střední proud. Bez odporu se nechají položit na záda, ale jakmile oddálíte ruku, hned vstanou.

Pes sangvinik je považován za nejdokonalejší typ psa. Je snadno zvládnutelný, chápavý, pozorný a ochotný k jakékoliv práci. Dobře se cvičí - má zájem o činnost. Učí se rychle a naučené věci nezapomíná. Cizí lidé mu nedělají potíže, bez problémů si zvykne v novém prostředí. Má otevřenou a veselou povahu a většinou se velmi dobře hodí do rodiny. Dostane-li se jim normální výchovy, vyrostou ve společenské, bezproblémové kamarády. Pokud si chcete pořídit bezproblémového psa, pořiďte si sangvinika. Výcvik takového psa jde snad zvládnout i podle příručky.

Flegmatický typ

Pes flegmatik je za normálních okolností méně pohyblivý. Je pomalý, až se sklonem k těžkopádnosti. Je jakoby váhavý a jakoby méně chápavý. Je to vysloveně klidný pes. Rychlé změny (útlum ve vzrušení a obráceně) snáší pes flegmatik jen těžko. Také rychlé přechody z jednoho úkolu na druhý mu činí značné potíže.

Vcelku lze říci, že psi flegmatici jsou přibližně hodnotní asi jako psi sangvinici. Rozdíl je hlavně v tom, že flegmatici jsou pomalejší. U psů tohoto typu musíme být připraveni, zejména v počátcích, že pracují pomaleji, popřípadě až na opakovaný rozkaz. K nácviku některých cviků je třeba o něco více času. Snad jen cviky typu odložení nedělají flegmatikům problémy. Proto celkový výcvik vyžaduje trochu delší dobu, než je tomu u psů sangviniků. 

Všimli jste si, že jsou lidé, kterým stačí na svého psa promluvit tiše, klidně a pes udělá všechno na světě? A všimli jste si, že jsou lidé, kteří, kdyby se zbláznili, svého psa prostě nepřivolají? Ne každý dokáže svého psa odhadnout, pochopit, vstřebat a podle potřeby se zachovat. Je jedno jestli je pes klidnější nebo živější, vždy musí být vyrovnaný. A důležitější než 100% poslušnost (která neexistuje nikdy) je 100% důvěra ve svého majitele a přirozená autorita. Bez ohledu na to, k jakému typu osobnosti se váš pes řadí, musíte při každodenních hrách, plnění úkolů či výcviku vždy od začátku až do konce plnit úlohu "vůdce smečky" vy.

převzato z časopisu Planeta zvířat ( ročník 2006, červenec )